Kinn, T. (2013) «Isaline - eit sjeldsynt namn», Maal og Minne, 103(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/331 (åpnet: 30november2022).