Lødrup, H. (2013) «Hvor mange genus er det i Oslo-dialekten?», Maal og Minne, 103(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/330 (åpnet: 22 september 2023).