Røsstad, R. (2013) «Kva fortel kjeldene om innovasjonen dl i norsk?», Maal og Minne, 103(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/329 (åpnet: 22 september 2023).