Solberg, O. (2013) «‘Paa gammelt Maal og paa Pergament’. Har det funnest ein skriftleg norsk balladetradisjon?», Maal og Minne, 103(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/328 (åpnet: 26 mars 2023).