Jørgensen, J. G. og Vikør, L. S. (2013) «Gammelt tidsskrift - nytt forlag - ny drakt», Maal og Minne, 102(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/290 (åpnet: 6 juni 2023).