Kinn, T. (2013) «Resiproke subjekt», Maal og Minne, 101(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/277 (åpnet: 1desember2021).