Myrvoll, K. J. (2013) «Når sosiolingvistikken forlèt lingvistikken. Kritiske merknader til ei doktoravhandling», Maal og Minne, 99(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/269 (åpnet: 26 mars 2023).