Hagland, J. R. R. og Kretschmer, M. T. (2013) «Bad paven Olav Tryggvason slutta å bruka runer?», Maal og Minne, 99(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/264 (åpnet: 25 mars 2023).