Vikør, L. (2014) «Språkreformatoren Moltke Moe - eit hundreårsminne», Maal og Minne, 105(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/233 (åpnet: 25 september 2023).