Borthen, K., Søfteland, Åshild, Kveen, P. M., Karagjosova, E. og Nøklestad, A. (2021) «Finalpartiklar i norske talemål: Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn», Maal og Minne, 113(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1950 (åpnet: 22oktober2021).