Håkansson, D. (2019) «gt»;, Maal og Minne, 111(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1659 (åpnet: 28januar2022).