van Ommeren, R. og Kveen, P. M. (2019) «Det folkelingvistiske konseptet “tonefall”: Ei sosiolingvistisk utforskning av prosodiens indeksikalitet», Maal og Minne, 111(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1655 (åpnet: 1desember2021).