Karlsen, K. E. og Bjørhusdal, E. (2018) « Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901»., Maal og Minne, 110(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1578 (åpnet: 21januar2022).