Sunde, J. Øyrehagen og Mundal, E. (2018) «Tidseininga <i>fimt</i>, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka», Maal og Minne, 110(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1576 (åpnet: 28november2021).