Rohrbach, L. (2017) « Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov»., Maal og Minne, 109(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1410 (åpnet: 30 mars 2023).