Nilssen, S. og Kinn, T. (2017) «A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian», Maal og Minne, 109(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1408 (åpnet: 1desember2021).