Alieva, D. (2017) «Adnominale genitivskonstruksjoner i mellomnorske diplomer», Maal og Minne, 109(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1406 (åpnet: 22 mars 2023).