Males, M. (2017) «1100-talets pseudonyma skaldediktning: En kritisk granskning», Maal og Minne, 109(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1403 (åpnet: 25 mars 2023).