Neteland, R. (2017) «Kaos eller system? Om forholdet mellom sosiale strukturer og individuelle språklige variasjonsmønstre i industristedet Sauda», Maal og Minne, 108(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1326 (åpnet: 3 oktober 2023).