Lødrup, H. (2017) «‘Dekanus er i sentrum og sjekker larynks’ Lærde substantiver med definitt tolking i norsk», Maal og Minne, 108(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1325 (åpnet: 10 juni 2023).