Jørgensen, Jon Gunnar, og Lars S. Vikør. 2013. «Gammelt Tidsskrift - Nytt Forlag - Ny Drakt». Maal Og Minne 102 (1). http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/290.