Kinn, T. (2013). Isaline - eit sjeldsynt namn. Maal Og Minne, 103(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/331