Solberg, O. (2013). "Paa gammelt Maal og paa Pergament". Har det funnest ein skriftleg norsk balladetradisjon?. Maal Og Minne, 103(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/328