Jørgensen, J. G., & Vikør, L. S. (2013). Gammelt tidsskrift - nytt forlag - ny drakt. Maal Og Minne, 102(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/290