Kinn, T. (2013). Resiproke subjekt. Maal Og Minne, 101(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/277