Vikør, L. (2014). Språkreformatoren Moltke Moe - eit hundreårsminne. Maal Og Minne, 105(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/233