Myking, J. (2022). Frå “språksamlingane” til Språksamlingane - prosessen og vurderingane. Maal Og Minne, 114(2). https://doi.org/10.52145/mom.v114i2.2121