Borthen, K., Søfteland, Åshild, Kveen, P. M., Karagjosova, E., & Nøklestad, A. (2021). Finalpartiklar i norske talemål: Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn. Maal Og Minne, 113(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1950