van Ommeren, R., & Kveen, P. M. (2019). Det folkelingvistiske konseptet “tonefall”: Ei sosiolingvistisk utforskning av prosodiens indeksikalitet. Maal Og Minne, 111(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1655