Karlsen, K. E., & Bjørhusdal, E. (2018). Mellom Aasen og Hægstad. Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901. Maal Og Minne, 110(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1578