Sunde, J. √ėyrehagen, & Mundal, E. (2018). Tidseininga <i>fimt</i>, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka. Maal Og Minne, 110(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1576