(1)
Mæhlum, B.-M. Det "ureine" språket Forsøk På En Kultursemiotisk Og Vitenskapsteoretisk Analyse. MOM 2013, 103.