(1)
Solberg, O. "Paa Gammelt Maal Og Paa Pergament". Har Det Funnest Ein Skriftleg Norsk Balladetradisjon?. MOM 2013, 103.