(1)
Røsstad, R. Vilkårleg Tradisjon?. MOM 2013, 102.