(1)
Myrvoll, K. J. Når Sosiolingvistikken forlèt Lingvistikken. Kritiske Merknader Til Ei Doktoravhandling. MOM 2013, 99.