(1)
Vikør, L. Språkreformatoren Moltke Moe - Eit hundreårsminne. MOM 2014, 105.