(1)
Blomqvist, O. Britta Olrik Frederiksen (red.): "Dansk Editionshistorie 2. Udgivelse Af norrøn Og Gammeldansk Litteratur". MOM 2022, 114.