(1)
Zilmer, K. Runefunn Fra Finnesloftet. MOM 2022, 114.