(1)
Hårstad, S.; Opsahl, T. "E’ Hel Ei - e’ Halv Ei" - Om Realiseringa Av Ubestemt hokjønnsartikkel I Oslo. MOM 2021, 113.