(1)
van Ommeren, R.; Kveen, P. M. Det Folkelingvistiske Konseptet “tonefall”: Ei Sosiolingvistisk Utforskning Av Prosodiens Indeksikalitet. MOM 2019, 111.