(1)
Karlsen, K. E.; Bjørhusdal, E. Mellom Aasen Og Hægstad. Morfologisk Variasjon I landsmålet før 1901. MOM 2018, 110.