[1]
Mæhlum, B.-M. 2013. Det "ureine" språket Forsøk på en kultursemiotisk og vitenskapsteoretisk analyse. Maal og Minne. 103, 1 (feb. 2013).