[1]
Lødrup, H. 2013. Hvor mange genus er det i Oslo-dialekten?. Maal og Minne. 103, 2 (feb. 2013).