[1]
Røsstad, R. 2013. Kva fortel kjeldene om innovasjonen dl i norsk?. Maal og Minne. 103, 2 (feb. 2013).