[1]
Hagland, J.R. 2013. Frå landskapslov til landslov. Maal og Minne. 103, 2 (feb. 2013).