[1]
Myrvoll, K.J. 2013. Når sosiolingvistikken forlèt lingvistikken. Kritiske merknader til ei doktoravhandling. Maal og Minne. 99, 1 (mar. 2013).