[1]
Dybdahl, A. 2013. Navneskikken i Trøndelagsregionen i senmiddelalderen. Maal og Minne. 100, 2 (mar. 2013).