[1]
Borthen, K., Søfteland, Åshild, Kveen, P.M., Karagjosova, E. og Nøklestad, A. 2021. Finalpartiklar i norske talemål: Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn. Maal og Minne. 113, 1 (jun. 2021).