[1]
Karlsen, K.E. og Bjørhusdal, E. 2018. Mellom Aasen og Hægstad. Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901. Maal og Minne. 110, 2 (des. 2018).