[1]
Sunde, J. √ėyrehagen og Mundal, E. 2018. Tidseininga <i>fimt</i>, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka. Maal og Minne. 110, 2 (des. 2018).